Andre tegninger

Oss Gutta - Koldnål, 12 x 13 cm
Oss gutta uten ramme
Make a wish 3 - Tusjpenn på granbark, 20 x 20 cm
Make a wish 1 - Tusjpenn på granbark, 20 x 20 cm
Make a wish 2 - Tusjpenn på granbark, 20 x 20 cm
Skogsdrøm - Pastellkritt, 70 x 90 cm
Spor av lys 1 - Blyant på papir, 56 x 76 cm
Spor av lys 2  - Blyant på papir, 56 x 76 cm
Sønderrevet - Blyant  på papir, 30 x 42 cm 1mb
Vår  1 - Blyant  fargeblyant på papir, 30 x 42 cm
Vår  2 - Blyant  fargeblyant på papir, 30 x 42 cm
Vår  3 - Blyant  fargeblyant på papir, 30 x 42 cm
Vår  4 - Blyant  fargeblyant på papir, 30 x 42 cm
Kariatide - Kullstift på papir, 310 x 110 cm

Tilbake til Atelierxeni